Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2020 r. pod poz.65 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami....

Sprawozdanie SP-1

Dzisiaj, 10 stycznia 2020 r. mija termin przesłania przez organ podatkowy gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), sprawozdania SP-1 w zakresie części A, do regionalnej izby obrachunkowej. Sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,  podatku leśnego - przesyłamy tylko drogą elektroniczną przez system Besti@ z podpisem elektronicznym organu podatkowego....

Jednolity tekst ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 stycznia 2020 r. pod poz.23 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego....

Jednolity tekst ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 stycznia 2020 r. pod poz.17 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych....

Jednolity tekst ustawy o lasach

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 stycznia 2020 r. pod poz.6 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach....

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, opublikowane zostało w Monitorze Polskim z dnia 2 stycznia 2020 r. pod poz.2. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wynosi: 1) 9,5% w stosunku rocznym ‒ w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym; 2) 11,5% w stosunku rocz...

PODZIĘKOWANIE!

Kochani, w pierwszych dniach 2020 r. chciałam Wam podziękować: - za każde spędzone z Wami szkolenie; - za każde dobre słowo skierowane w stronę mojej firmy; - za każdy problem z którym podzieliliście się w trakcie szkoleń; - za każdą porcję pytań. To wspaniałe uczestniczyć w Waszej codziennej pracy zawodowej i móc Wam pomagać. To był wspaniały rok. Dziękuję. Oby ten 2020 był jeszcze lepszy. Ciekawe jakie tematy które potrzebują pogłębienia wiedzy jeszcze Wam i mnie przyniesie.  ...

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

ŻYCZENIA NOWOROCZNE Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek, składa najlepsze życzenia na Nowy Rok 2020. W Nowym Roku życzymy spełnienia marzeń i zrealizowania planów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Niech najbliższe dwanaście miesięcy obfituje w sukcesy i zdrowie.  ...

Wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu

W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2019 r. pod poz.2530 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług....

W sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2019 r. pod poz.2531 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ...

Zmiana do rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2019 r. pod poz.2508 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r....

PROJEKT ZMIAN DO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

W poniedziałek ( 23 grudnia 2019 r.) został opublikowany projekt rozporządzenia z dnia  20 grudnia 2019 r. Ministra Finansów  zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej na stronie link poniżej https://legislacja.gov.pl/docs//502/12328556/12652940/12652941/dokument432764.PDF Zmiany projektowane dotyczą sektora państwowego. Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i miały zastosowanie po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb...

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE! Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek życzy radosnych, pełnych miłości i ciepła Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych....

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020

W Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2019 r. pod poz.2446 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020....

Wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

W Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2019 r. pod poz.2429 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne....